ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Документи

Годишен план на училището 18-19 уч.год., може да видите-----> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите------> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите----->  ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите-----> ТУК

 

Правилник за устройството и дейността, може да видите-----> ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование, може да видите-----> ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден,може да видите-----> ТУК

 

Форми на обучение, може да видите-----> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас, може да видите------>  ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас, може да видите-----> ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-А клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-Б клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6-А клас, може да видите-------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6-Б клас, може да видите-------> ТУК

 

Училищен учебен план за 7 клас, може да видите------>  ТУК

 

Раздел ||------>   ТУК

 

Общи положения----->  ТУК

 

План----> ТУК

 

Стратегии ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Форми на обучение, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на училището, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за устройството и дейността, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите ---> ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие, може да видите ---> ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 1-А клас, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-А клас, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-Б клас, може да видите ---> ТУК