ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Безопасност на движение

Протокол №4 2023/2024---------->  ТУК

 

Протокол №3 2023/2024---------->  ТУК

 

Протокол №2 2023/2024---------->  ТУК

 

План за работа на Училищната комисия по безопасност на движение (УКБД) през учебната 2023/2024 година----->  ТУК

 

Протокол №1 2023/2024---------->  ТУК

 

Годишен план –програма за безопасност на движението през 2022-2023 г.----->  ТУК

 

План за работа на Училищната комисия по безопасност на движение (УКБД) през учебната 2022/2023 година----->  ТУК

 

Протоколи на комисия по БД -------->   ТУК

 

Протокол №4---------->  ТУК

 

Протокол №5 ----------->  ТУК