ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Бюджет

Отчет на училищния бюджет за второто тримесечие за 2024г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за първото тримесечие за 2024г.по дейности:  ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2024г. /първоначален план/  ТУК

 

Годишен отчет на училищния бюджет за 2023г.по дейности:   ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2023г.  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за третото тримесечие за 2023г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за второто тримесечие за 2023г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за първото тримесечие за 2023г.по дейности:  ТУК

 

Годишен отчет на училищния бюджет за 2022г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за третото тримесечие за 2022г.по дейности:  ТУК

 

 Отчет на училищния бюджет за второто тримесечие за 2022г.по дейности: тук

 

 Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2022г.   ТУК

 

 Отчет на училищния бюджет за първото тримесечие за 2022г.по дейности: ТУК

 

 Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 31.12.2021г.може да видите: ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за третото тримесечие за 2021г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за второто тримесечие за 2021г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за първото тримесечие за 2021г.по дейности:   ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2021г. /първоначален план/  ТУК

 

Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 31.12.2020г.може да видите:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за третото тримесечие за 2020г.по дейности:  ТУК

 

Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 30.06.2020г.може да видите  ТУК

 

Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 30.03.2020г.може да видите   ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2020г. /първоначален план/  ТУК

 

Годишен отчет на училищния бюджет за 2019г.по дейности:  ТУК

 

Отчет на училищния бюджет за третото тримесечие за 2019г.по дейности:   ТУК

 

Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 30.06.2019г.може да видите   ТУК

 

Изпълн. на бюджет- ОУ Васил Левски към 30.03.2019г.може да видите  ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2019г. /първоначален план/  ТУК

 

Бюджет1-ОУ"Васил Левски"-Кърнаре за 2018г.  ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2018г.  ТУК

 

Изпълн. на бюджет към 30.03.2018г., може да видите  ТУК

 

Протокол №9.,може да видите  ТУК

 

Бюджет - ОУ Васил Левски - Кърнаре за 2018г. /първоначален план/   ТУК

 

Изпълн. на бюджет - 3-то тримесечие от дата 19.11.2015г., може да видите ТУК

 

Бюджет за първо тримесечие от 16.04.2015г., може да видите ТУК

 

Ил. Станджиков Бюджет - 2015г. Първоначален план, може да видите ТУК

 

Бюджет - 2016г. Първоначален план, може да видите ТУК

 

Бюджет за първо тримесечие от 01.04.2016г., може да видите ТУК

 

Бюджет за второ тримесечие от 01.07.2016г., може да видите ТУК

 

Бюджет за трето тримесечие от 01.09.2016г., може да видите ТУК

 

 

Изпълнение на бюджет - 2016г., може да видите тук