ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

 

 

 ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 

 1. Йордан Недков Чонов

2. Георги Асенов Чонов

        3. Данаил Лазаров Георгиев

   4. Смилко Рашков Петров

5. Боньо Тодоров Бонев

 

 

Протокол за учредяване на Обществен съвет.