ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Обществен съвет

 Проведени заседания на Обществения съвет-2021г.

 

Проведени заседания на Обществения съвет.

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

 

 

        1.Боньо Тодоров Бонев-Председател

   ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

             2.Марияна Георгиева Димитрова

3.Виолета Асева Асенова

    4.Иванка Станчева Иванова

        5.Златка Тошкова Самуилова

 

Протокол за учредяване на Обществен съвет.

 

 

   ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

      1.Боньо Тодоров Бонев  

     2.Йордан Недков Чонов

   3.Георги Асенов Чонов

            4. Данаил Лазаров Георгиев

      5.Смилко Рашков Петров

 

 

Протокол за учредяване на Обществен съвет.

 

   1.Боньо Тодоров Бонев-Председател

   ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

     2.Йордан Недков Чонов

          3.Анка Методиева Коткова

         4.Димитър Митков Христов

               5.Надежда Георгиева Костова

 

Протокол за учредяване на Обществен съвет.