ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ръководство и администрация

 

Ръководство:

Директор – Илия Николов Станджиков


Администрация:

Счетоводител – Нешка Аврамова Димитрова

ЗАС – Чонка Лилова Радунчева