ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Прием

Необходими документи за прием:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група или заявление, че не е посещавало такава
  2. Копие от акт за раждане
  3. Заявление за здравословни проблеми
  4. Заявление от родител/настойник – по образец на училището и защита на личните данни
  5. Заявление за изучаване на ИУЧ и ФУЧ по образец на училището
  6. Заявление за целодневно обучение
  7. Декларация, че детето може да се прибира само след приключване на учебни занятия,по предварително уточнен с родителя маршрут.

    План-прием Заповед №РД-10-297/29.03.2019г.------->   ТУК

    План-прием Заповед №РД-10-298/29.03.2019г.------->    ТУК

    План-прием Заповед №РД-10-299/29.03.2019г.-------->    ТУК

    План-прием Заповед №РД-10-300/29.03.2019г.------->    ТУК

    План-прием 2020/2021г. Заповеди №РД-10-201;202;203;204/30.03.2020г.------->    ТУК

    План-прием 2021/2022г. Заповеди №РД-10-246;247;248;249/30.03.2021г.------->   ТУК