ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Прием

Необходими документи за прием:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група или заявление, че не е посещавало такава
  2. Копие от акт за раждане
  3. Заявление за здравословни проблеми
  4. Заявление от родител/настойник – по образец на училището и защита на личните данни
  5. Заявление за изучаване на ЗИП и СИП по образец на училището
  6. Заявление за целодневно обучение
  7. Декларация, че детето може да се прибира само след приключване на учебни занятия,по предварително уточнен с родителя маршрут.