ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Училищен екип

Преподаватели:

 

Общообразователни предмети

 • Илия Николов Станджиков – история
 • Росица Богомилова Божинова – БЕЛ, ДТИ/Технологии
 • Христина Семкова Краева - БЕЛ
 • Ваня Живкова Осева – математика, физика
 • Петя Йосифова Йосифова – човекът и природата,биология и химия
 • Пенка Христева Апостолова – английски език, 
 • Лили Алексиева Тодорова – история, география
 • Магдалена Стаменовска-Берова – математика, ИТ и КМ
 • Ариф Асан Гаваз - музика
 • Атанас Кръстев Чонов-физическо възпитание и спорт

Подготвителна група

 • Стоянка Красимирова Кунчева -  учител 

Начален етап

 • Лалка Иванова Колева – старши учител начален етап
 • Цветелина Тинкова Джангазова – старши учител начален етап
 • Соня Атанасова Лесева–  учител начален етап
 • Цилка Иванова Шипкова – старши учител начален етап

 

Учители в ГЦОУД:

 • Адриана Стоева Бошнакова –старши учител в ГЦОУД начален етап
 • Николина Христева Бодурова – старши учител вГЦОУД начален етап
 • Весела Цветанова Тракийска –  учител вГЦОУД прогимназиален етап

 Психолог:

 • Калоян Борисов Цветанов

 Логопед:

 • Биляна Николова Григорова