ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Квалификационна дейност

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и каен час Наименование на обучителна организация  Брой на педагогически специалисти,заявили желание за участие
1 Иновативни практики в образованито Учителска стая ОУ В.Левски 10.06.2022г. 13.00h-15.00h  г-жаБерова 18 - Директор
2 Правила за безопасност на движението по пътищата за деца в детските градини и ученици в начален,прогимназиален и гимназиален етап  с.Чифлик 25.06.2022-26.06.2022г. 16 академични часа

ЧР"РЕФЛЕКС"

ЕООД

17-Директор
3 Професионален стрес на учителите и начините за неговото оптимизиране  ОУ В.Левски 09.09.2022-10.10.2022г. 16 академични часа SHKOLO 18-Директор
 4  Създаване на позитивна среда-управление на конфликти и агресия в учебното заведение  Учителска стая ОУ В.Левски  24.10.20022г. 17,30h-19,30h г-жаТракийска  19-Директор
 5 Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението   Учителска стая ОУ В.Левски   25 .11.2022г 16.00h-18.00h  г-жаКолева  19-Директор
6 Съвременни методи за оценяване на знанията,уменията и учебните резултати на учениците  Учителска стая ОУ В.Левски 07.12.2022г. 16.00h-18.00h г-жаБожинова 19-Директор
 7  Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогически екипи  Учителска стая ОУ В.Левски  11.01.2023г 17,30h-19,30h г-жаАпостолова   19-Директор
 8  Повишаване мотивацията за работа на учителите  Учителска стая ОУ В.Левски  08.02.2023г 17,30h-19,30h  г-жа Иванова  19-Директор
 9 Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици,застрашени от отпадане   Учителска стая ОУ В.Левски  02.03.2023г 16.00h-18.00h  г-н Чонов  19
 10 Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците.   Учителска стая ОУ В.Левски  04.04.2023г. 16.00h-18.00h  г-жа Кунчева   19-Директор
 11 Учителите като лидери и професионални ръководители   Учителска стая ОУ В.Левски  06.06.2023г. 17,00h-19,00h  г-жа Бъчакчъ   19-Директор
       2023/2024 учебна година
1 Киберхигиена и киберсигурност в IT пространството   Учителска стая ОУ В.Левски 20.10.2023г. 17,00h-19,00h  г-жа Берова 18-Директор
 Стратегии за намаляване на стреса и тревожността в класната стая.    Учителска стая ОУ В.Левски  23.11.2023г. 17,30h-19,30h  г-жа Бодурова  17-Директор
 Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на внимание    Учителска стая ОУ В.Левски  11.12.2023г. 17,00h-19,00h  г-жа Йосифова  18-Директор
 Управление на дисциплината в класната стая   Учителска стая ОУ В.Левски  22.01.2024г. 17,00h-19,00h г-жа Джангазова  18-Директор
 Педагогически стратегии за превенция на отпадане от училище.Ефективни техники за работа с ученици,застрашени от отпадане.    Учителска стая ОУ В.Левски  29.02.2024г. 17,25h-19,25h  г-жа Бошнакова   18-Директор
 6  Формиращо оценяване    Учителска стая ОУ В.Левски  22.03.2024г. 15,00h-17,00h  г-жа Лесева  18-Директор
 7 Съвременен модел на учебно занятие.Планиране на педагогическата дейност.    Учителска стая ОУ В.Левски  26.04.2024г.  17,00h-19,00h г-жа Тодорова  18-Директор