ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Квалификационна дейност

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и каен час Наименование на обучителна организация  Брой на педагогически специалисти,заявили желание за участие
1 Иновативни практики в образованито Учителска стая ОУ В.Левски 10.06.2022г. 13h-15h  г-жаБерова 18 - Директор
2 Правила за безопасност на движението по пътищата за деца в детските градини и ученици в начален,прогимназиален и гимназиален етап  с.Чифлик 25.06.2022-26.06.2022г. 16 академични часа

ЧР"РЕФЛЕКС"

ЕООД

17-Директор
3 Професионален стрес на учителите и начините за неговото оптимизиране  ОУ В.Левски 09.09.2022-10.10.2022г. 16 академични часа SHKOLO 18-Директор
 4  Създаване на позитивна среда-управление на конфликти и агресия в учебното заведение  Учителска стая ОУ В.Левски  24.10.20022г.  17,30h-19,30h г-жаТракийска  19-Директор
 5 Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението   Учителска стая ОУ В.Левски   25 .11.2022г  16h-18h  г-жаКолева  19-Директор
6 Съвременни методи за оценяване на знанията,уменията и учебните резултати на учениците  Учителска стая ОУ В.Левски 07.12.2022г. 16h-18h г-жаБожинова 19-Директор
 7  Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогически екипи  Учителска стая ОУ В.Левски  11.01.2023г  17,30h-19,30h г-жаАпостолова   19-Директор
 8  Повишаване мотивацията за работа на учителите  Учителска стая ОУ В.Левски  08.02.2023г   17,30h-19,30h  г-жа Иванова  19-Директор
 9 Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици,застрашени от отпадане   Учителска стая ОУ В.Левски  02.03.2023г  16h-18h  г-н Чонов  19
 10 Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците.   Учителска стая ОУ В.Левски  04.04.2023г.  16h-18h  г-жа Кунчева   19-Директор