ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Проект Образование за утрешния ден

    В проект ОУД ОУ"Васдил Левски се включи с две групи по 15 ученика.

  Ръководител и на двете групи е г-н Добройков.

    Групата "Първи стъпки в ИТ" е за учениците от начален етап: III и  IV клас.

    Групата  "В света на ИТ"е за ученици от прогимназиален етап:VI и  VII клас.

През цялото време на занятията учениците работеха мотивирано и с голямо желание.Това показва,че Проектът е навременен,полезен и много интересен за учениците.

    По Проекта получихме и изключително полезен подарък:Интерактивен дисплей,който значително улеснява и подпомага нашата работа в компютърния кабинет.