ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

 

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2023/2024 година

 

Председател

Нанси Йорданова Чонова - 7а клас

Заместник-председател

Габриела Данаилова Лазарова - 6а клас

Секретар

Стефка Славчева Стоянова - 6а клас

Членове

Софка Миркова Костова - 5а клас

Минко Софков Ангелов - 5б клас

Петрун Янков Пиронков -4 клас

Катрин Василева Каменова - 3 клас

 

 

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2022/2023 година

 

Председател

Даниела Мариова Михайлова - 7а клас

Заместник-председател

Славка Славчева Димитрова- 7а клас

Секретар

Нанси Йорданова Чонова - 6а клас

Членове

Снежана Надеждова Георгиева-6б клас

Наско Митков Иванив - 5а клас

Християн Чонов Лазаров - 5б клас

Христо Славков Котков - 4 клас

Петрун Янков Пиронков -3 клас