ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2019/2020 година

 

Председател

Надежда Наскова Гърдева - 6б клас

Заместник-председател

Георги Иванов Петров - 7 клас

Секретар

Мария Маринова Хаджиева - 5а клас

Членове

Нанси Йорданова Чонова- 3 клас

Наталия Мариянова Стефанова - 4клас

Асен Руменов Чонов - 5б клас

Дончо Ненков Колев - 6а клас