ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2018/2019 година

 

Председател

Сара Данаилова Георгиева - 5а клас

Заместник-председател

Надежда Наскова Гърдева - 5б клас

Секретар

Анка Ангелинова Иванова - 6а клас

Членове

Ангелина Панчева Андреева - 6б клас

Рашко Смилков Петров - 4клас

Митко Димитров Тодоров - 7 клас

Василка Катева Мичова - 3 клас