ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2022/2023 година

 

Председател

Даниела Мариова Михайлова - 7а клас

Заместник-председател

Славка Славчева Димитрова- 7а клас

Секретар

Нанси Йорданова Чонова - 6а клас

Членове

Снежана Надеждова Георгиева-6б клас

Наско Митков Иванив - 5а клас

Християн Чонов Лазаров - 5б клас

Христо Славков Котков - 4 клас

Петрун Янков Пиронков -3 клас