ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2020/2021 година

 

Председател

Надежда Наскова Гърдева - 7 клас

Заместник-председател

Стефан Ивелинов Чакъров- 5б клас

Секретар

Наталия Марианова Стефанова - 5а клас

Членове

Нанси Йорданова Чонова- 4 клас

Наско Митков Иванив - 3 клас

Тодор Живков Панов - 6а клас

Румяна Недкова Чонова - 6б клас