ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Ученически парламент

Списък на членовете на ученическия парламент

 учебната 2021/2022 година

 

Председател

Васко Ангелинов Иванов - 6а клас

Заместник-председател

Стефан Ивелинов Чакъров- 6б клас

Секретар

Наталия Марианова Стефанова - 6а клас

Членове

Нанси Йорданова Чонова- 5а клас

Наско Митков Иванив - 4 клас

Ангелина Наскова Гърдева - 5б клас

Румяна Недкова Чонова - 7 клас