ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

28.10.2019г.

Ученическият парламент при ОУ"Васил Левски" се стреми да превърне конкуеса "Благородно сърце" в ежегодна традиция.Чрез него да се поощрят добрите дела сред подрастващите,да се даде отпор на агресията и незаинтересоваността и да се акцентира върху общочовешките ценности.Призът получиха ученици,отличили се с достойна и хуманна постъпка,добродело и пример за подражание.

1.Георги Иванов Петров - 7кл.

2.Анка Ангелинова Иванова - 7кл.

3.Исус Митков Иванов - 5а кл.

4.Петрун Минков Петров - 5а кл.

28.10.2019г. - Изображение 128.10.2019г. - Изображение 228.10.2019г. - Изображение 328.10.2019г. - Изображение 428.10.2019г. - Изображение 5