ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

09.05.2018г.Ден на ученическото самоуправление се проведе днес в ОУ “Васил Левски“. Инициативата беше на Ученическия съвет. Участваха ученици , които изпълняваха длъжностите на учители, служители и ръководен състав на училището.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4