ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

24.09.2020г.

"ЕДИННИ И СПЛОТЕНИ ЧРЕЗ СПОРТА"   

ОУ"ВасилЛевски" и Община Карлово /Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/

организираха турнир по футбол между ученици от нашето училище.

24.09.2020г. - Изображение 124.09.2020г. - Изображение 224.09.2020г. - Изображение 324.09.2020г. - Изображение 424.09.2020г. - Изображение 5