ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

29.10.2018г.

Вконкурса се включиха 23 ученика от 5 до 7 клас.

На 1-во  място-Величко                   от 5Б клас

     2-ро  място-Минка Иванова        от 6Б клас

     3-то  място-Янко Асенов             от 6А клас

И тримата са наградени с призовете изработени от Ученическия парламент:

     1-во  място-"Златно сърце"

     2-ро  място-"Сребърно сърце"

     3-то  място-"Бронзово сърце"

Участниците получиха и награди осигурени от училището.

29.10.2018г. - Изображение 129.10.2018г. - Изображение 229.10.2018г. - Изображение 329.10.2018г. - Изображение 429.10.2018г. - Изображение 5