ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

2020г.

План за работа в условията на COVID-19 и преминаване към обучение в електронна среда в ОУ"Васил Левски"2020г.------.  ТУК