ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

2020-2021 година

Насоки и правила за работа на системата на училищното образование в ОУ"Васил Левски" през учебната 2020-2021 година в условията на

COVID-19------>ТУК