ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Във връзка с процедурата по избор на Образователен  Медиатор в ОУ ” Васил Левски ” по

НП „ Подкрепа на образователни  медиатори и социалните работници” за периода  1.VII. – 31.XII.2022 година,

Ви каним да заявите своето желание за заемане на длъжността:

Необходими документи:

  1. Заявление/ свободен текст/
  2. Професионална автобиография
  3. Документ за завършена образователна степен
  4. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документи: 29-30.VI.2022 година

Подборът се извършва в два етапа:

  • по документи
  • събеседване

Обявяване на резултатите и сключване на Трудов Договор с избрания кандидат: 1.VII. 2022 година

Приложение: длъжностна характеристика на Образователния медиатор

Прикачени документи

Длъжностна характеристика