ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

09.06.2023г.

Приятелството е благородното и спояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите и различните култури за изграждането на един мирен и по-добър свят.Учениците от ученическия парламент изготвиха табло за деня на приятелството.

09.06.2023г. - Изображение 109.06.2023г. - Изображение 209.06.2023г. - Изображение 3