ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

01.03.2019г.

Две пискюлчета заплетени
днес завърза на ръцете ни,
Баба Марта в този час
и ни каза с нежен глас:
„Да сте здрави, да сте живи,
да сте румени ,щастливи!”

01.03.2019г. - Изображение 101.03.2019г. - Изображение 201.03.2019г. - Изображение 301.03.2019г. - Изображение 4