ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

01.12.2023г.

Днес - 1 декември в ОУ "Васил Левски" с.Кърнаре се проведе антиспин кампания, организирана и реализирана от Ученически съвет, със съдействието на г-н Атанас Чонов и Лили Тодорова.
Учениците осъществиха следните дейности -  бяха раздадени червени панделки, които са символ на солидарността към  хората, болни от СПИН.
В  училището се проведе информационна кампания, свързана със заболяването. Учениците установиха знанията на своите съученици с тест, след което чрез дискусия и презентация запознаха всички със заболяването, с начините на предпазване и  предаване на СПИН. И накрая с друг тест  провериха наученото през този час. 
Заедно изработиха табло и го представиха пред останалите ученици в училището.
01.12.2023г. - Изображение 101.12.2023г. - Изображение 201.12.2023г. - Изображение 301.12.2023г. - Изображение 401.12.2023г. - Изображение 5